{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Lanov\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nLanov\u00fd Spider Park Taransk\u00e1 Kotlina<\/span>\r\n\r\nLanov\u00fd park je situovan\u00fd v Tatranskej Kotline priamo pri Belianskej jaskyni.\r\n\r\n\tV ponuke m\u00e1 min.  17 zauj\u00edmav\u00fdch prek\u00e1\u017eok na stromoch, z toho 4 lanovky, prechod po stop\u00e1ch, sk\u00e1kanie s lanami, zdolanie boxersk\u00fdch vriec, skateboard...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Tatransk\u00e1 Kotlina<\/span>0.07 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Belianska\r\n<\/span>\r\n\r\nBelianska jasky\u0148a<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 3829 m\r\n\tH\u013abka: 168 m\r\n\tTeplota: 5 a\u017e 6,3\u00b0C\r\n\r\n\tJasky\u0148a sa nach\u00e1dza vo v\u00fdchodnej \u010dasti Beliansk\u00fdch Tatier a je to najv\u00e1\u010d\u0161ia a jedin\u00e1 kvap\u013eov\u00e1 spr\u00edstupnen\u00e1 jasky\u0148a na \u00fazem\u00ed Tatransk\u00e9ho n\u00e1rodn\u00e9ho parku. Pre...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>0.66 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Chata\r\n<\/span>\r\n\r\nChata Plesnivec Belianske Tatry<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1290 m.n.m.\r\n\r\n\tJedin\u00e1 vysokohorsk\u00e1 chata na \u00fazem\u00ed Belianskych Tatier sa nach\u00e1dza sa v z\u00e1vere Doliny Siedmich prame\u0148ov. Prv\u00e1 zmienka o chate je z konca 18. st., nesk\u00f4r v roku 1892 si na mieste chaty zlatokopa...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>3.25 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ly\u017eiarske\r\n<\/span>\r\n\r\nLy\u017eiarske stredisko Bachledova \u2013 Deny<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 884 - 1009 m.n.m.\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko v Bachledovej doline v pohor\u00ed Spi\u0161sk\u00e1 Magura, patr\u00ed k penzi\u00f3nu Deny. V stredisku s\u00fa k dispoz\u00edcii 3 ly\u017eiarske vleky Tatrapoma a 1 n\u00edzkolanov\u00fd detsk\u00fd vlek (d\u013a\u017eka...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u017ddiar<\/span>4.94 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Bachledka\r\n<\/span>\r\n\r\nBachledka Ski & Sun<\/span>\r\n\r\nCeloro\u010dne otvoren\u00e9 horsk\u00e9 rodinn\u00e9 stredisko je situovan\u00e9 v kr\u00e1snom prostred\u00ed Spi\u0161skej Magury s n\u00e1dhern\u00fdm v\u00fdh\u013eadom na Belianske Tatry a Zamagurie, v Bachledovej doline. Stredisko pon\u00faka ly\u017eiarske zjazdovky v\u0161etk\u00fdch typov...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u017ddiar<\/span>4.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Rozh\u013ead\u0148a\r\n<\/span>\r\n\r\nRozh\u013ead\u0148a Bachledova dolina<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza sa na hrebeni Spi\u0161skej Magury, na hranici Pieninsk\u00e9ho a Tatransk\u00e9ho n\u00e1rodn\u00e9ho parku, v Bachledovej doline, len p\u00e1r metrov od vrchnej stanice lanovky pri turistickom r\u00e1zcest\u00ed Mal\u00e1 Po\u013eana. Bola postaven\u00e1 v roku 2011,...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u017ddiar<\/span>6.2 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"M\u00fazeum\r\n<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum \u017ddiarsky dom<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum tradi\u010dnej goralskej kult\u00fary v obci \u017ddiar. Bolo zriaden\u00e9 v roku 1971 na podnet miestnych \u013eud\u00ed, aby prezentovalo n\u00e1v\u0161tevn\u00edkom k\u00falt\u00faru a n\u00e1rodn\u00e9 dedi\u010d\u0161tvo obce. Budova je postaven\u00e1 pod\u013ea vzoru dreven\u00edc z roku 1911...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u017ddiar<\/span>6.24 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Bobov\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nBobov\u00e1 dr\u00e1ha v Bachledovej doline<\/span>\r\n\r\nNajdlh\u0161ia bobov\u00e1 dr\u00e1ha v Tatr\u00e1ch. Je dlh\u00e1 1 200 metrov, m\u00e1 15 z\u00e1krut, prev\u00fd\u0161enie dr\u00e1hy je 111 m. Jazda je bezpe\u010dn\u00e1, r\u00fdchlos\u0165 si regulujete sami a maxim\u00e1lna r\u00fdchlos\u0165, ktor\u00fa m\u00f4\u017eete dosiahnu\u0165, je 40 km\/hod. Prepravn\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>6.32 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Chodn\u00edk\r\n<\/span>\r\n\r\nChodn\u00edk korunami stromov Bachledka<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza sa v Bachledovej doline, v Belianskych Tatr\u00e1ch. S\u00fa\u010das\u0165ou chodn\u00edka s d\u013a\u017ekou 1234 metrov je aj 32 m vysok\u00e1 vyhliadkov\u00e1 ve\u017ea, z ktorej je n\u00e1dhern\u00fd v\u00fdh\u013ead na Belianske Tatry, Pieniny a malebn\u00e9 Zamagurie. Ku...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u017ddiar<\/span>6.39 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ve\u013ek\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nVe\u013ek\u00e9 Biele pleso<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1612 m.n.m.\r\n\tRozloha: 1 ha\r\n\tMaxim\u00e1lna h\u013abka: 1 m\r\n\r\n\tNajv\u00e4\u010d\u0161ie mor\u00e9nov\u00e9 pleso z Bielych plies v Doline Bielej vody pod juhov\u00fdchodn\u00fdmi \u00fabo\u010diami Belianskej kopy a na severov\u00fdchodnom okraji skupiny Bielych...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>6.57 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Botanicka\r\n<\/span>\r\n\r\nBotanicka z\u00e1hrada, Expoz\u00edcia tatranskej pr\u00edrody<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza sa vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch, na okraji Tatranskej Lomnice bl\u00edzko hotela Sorea Titris. V expoz\u00edcii tatranskej pr\u00edrody m\u00f4\u017eeme pozorova\u0165 330 druhov rastl\u00edn a drev\u00edn r\u00f4znych biotopov a niektor\u00e9 z nich si m\u00f4\u017eu n\u00e1v\u0161tevn\u00edci...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Tatransk\u00e1 Lomnica<\/span>7.13 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Tatrabob\r\n<\/span>\r\n\r\nTatrabob v Tatranskej Lomnici<\/span>\r\n\r\nHorsk\u00e1 dr\u00e1ha sa nach\u00e1dza vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch, v centre obce Tatransk\u00e1 Lomnica. Bola postaven\u00e1 v roku 2004, je dlh\u00e1 482 m, m\u00e1 12 z\u00e1krut a celkov\u00e1 max. kapacita je 200 os\u00f4b \/ hod. Boby s\u00fa ulo\u017een\u00e9 na dr\u00e1he a\u017e nieko\u013ekon\u00e1sobn\u00fdm...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>7.29 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}