{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Pramene\r\n<\/span>\r\n\r\nPramene v Brusne<\/span>\r\n\r\nK lie\u010debn\u00fdm \u00fa\u010de\u013eom sa v k\u00fape\u013eoch Brusno vyu\u017e\u00edvaj\u00fa hlavne \u0161tyri pramene pr\u00edrodn\u00fdch lie\u010div\u00fdch miner\u00e1lnych v\u00f4d - Ondrej, Ludwig, Paula a \u010eumbier. Pr\u00edrodn\u00e1 miner\u00e1lna voda v\u0161etk\u00fdch prame\u0148ov m\u00e1 rovnak\u00e9 chemick\u00e9 zlo\u017eenie...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Brusno<\/span>0.08 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Rafting\r\n<\/span>\r\n\r\nRafting na Hrone<\/span>\r\n\r\nDobrodru\u017estvo na vode, mo\u017enos\u0165 vychutn\u00e1va\u0165 si pokojn\u00fa vodu, ale tie\u017e divok\u00fa rieku, ktor\u00e1 v\u00e1s nau\u010d\u00ed spozn\u00e1va\u0165 pr\u00edrodu \u00faplne nov\u00fdm sp\u00f4sobom. To je rafting na divokej rieke, z\u00e1bavn\u00e1 a n\u00e1ro\u010dn\u00e1 fyzick\u00e1 aktivita a za\u017ei\u0165...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Brusno<\/span>1.19 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Splav\r\n<\/span>\r\n\r\nSplav Hrona<\/span>\r\n\r\nJedna z najstar\u0161\u00edch spolo\u010dnost\u00ed prev\u00e1dzkuje splav rieky Hron v \u010dasti jej horn\u00e9ho \u00faseku Brezno - Slia\u010d. Pon\u00faka vod\u00e1cke v\u00fdletey po Hrone s komplexn\u00fdmi slu\u017ebami a to od materi\u00e1lneho zabezpe\u010denia (lode, p\u00e1dla a pr\u00edslu\u0161enstvo),...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Nemeck\u00e1<\/span>3.32 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Gudr\u00f3nov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nGudr\u00f3nov\u00e9 jamy Predajn\u00e1<\/span>\r\n\r\nGudr\u00f3nov\u00e9 jazer\u00e1 na Horehron\u00ed sa nach\u00e1dzaj\u00fa medzi obcami Lopej a Predajn\u00e1 a s\u00fa ved\u013eaj\u0161\u00edm produktom resp. odpadom, ktor\u00fd vznik\u00e1 pri \u010disten\u00ed a odstra\u0148ovan\u00ed ne\u017eiaducich pr\u00edmes\u00ed a ne\u010dist\u00f4t z ropy. Tri gudr\u00f3nov\u00e9 jamy...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Predajn\u00e1<\/span>7.49 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Lup\u010diansky\r\n<\/span>\r\n\r\nLup\u010diansky hrad<\/span>\r\n\r\nHrad na v\u0155\u0161ku v Lup\u010dianskej kotline nad obcou Slovensk\u00e1 Lup\u010da, cca 10 km od Banskej Bystrice. Postaven\u00fd bol v prvej polovici 13. st. uhorsk\u00fdm panovn\u00edkom Belom IV na mieste p\u00f4vodn\u00e9ho hradiska. V minulosti plnil funkciu...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Slovensk\u00e1 \u013dup\u010da<\/span>8.55 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Korytnick\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nKorytnick\u00e9 lie\u010div\u00e9 pramene<\/span>\r\n\r\nOsada k\u00fape\u013eov Korytnica, ktor\u00e9 boli v minulosti p\u00fdchou Slovenska, je \u010das\u0165ou obce Liptovsk\u00e1 osada. U\u017e v polovici 19. st. sa miner\u00e1lna voda, ktor\u00e1 vyvierala v k\u00fape\u013eoch, plnila do flia\u0161 a pred\u00e1vala po celom Slovensku, ale aj...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Liptovsk\u00e1 Osada<\/span>13.94 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"M\u00fazeum\r\n<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum SNP Bansk\u00e1 Bystrica<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum vzniklo 8. m\u00e1ja 1955 a s\u00eddli v budove Pam\u00e4tn\u00edka SNP v Banskej Bystrici. V s\u00fa\u010dasnosti sa v m\u00fazeu nach\u00e1dza arch\u00edv v\u00fdvoja slovenskej spolo\u010dnosti v obdob\u00ed rokov 1918 \u2013 1948 so zameran\u00edm na protifa\u0161istick\u00fd odboj a Slovensk\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bansk\u00e1 Bystrica<\/span>14.16 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Fun\r\n<\/span>\r\n\r\nFun Ar\u00e9na Donovaly Z\u00e1bava pre cel\u00fa rodinu<\/span>\r\n\r\nV z\u00e1bavnom parku na Donovaloch si na svoje pr\u00eddu hlavne deti, ale ur\u010dite si tu vyber\u00fa nie\u010do pre seba aj dospel\u00ed. V ponuke je nieko\u013eko atrakci\u00ed. Toboganov\u00e1 bobov\u00e1 dr\u00e1ha dlh\u00e1 cca 900 m s 11 z\u00e1krutami a so 7 adrenal\u00ednov\u00fdmi skokmi....<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Donovaly<\/span>15.57 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nDonovaly (X-air adventure) paragliding<\/span>\r\n\r\nAdrenal\u00ednov\u00fd a nezabudnute\u013en\u00fd z\u00e1\u017eitok v podobe zoskoku pad\u00e1kom v tandeme. Tento odv\u00e1\u017eny adrenal\u00ednov\u00fd z\u00e1\u017eitok za\u010d\u00edna in\u0161trukt\u00e1\u017eou profesion\u00e1la a kon\u00e1 sa vo v\u00fd\u0161ke a\u017e 500 metrov nad zemou. Pon\u00faka kr\u00e1sne...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Donovaly<\/span>15.61 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"SKI\r\n<\/span>\r\n\r\nSKI Park Snow Donovaly<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 900 \u2013 1361 m.n.m.\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko sa nach\u00e1dza v obci Donovaly, len 25 km od mesta Bansk\u00e1 Bystrica. Pon\u00faka 11 km dlh\u00e9 zjazdovky, ktor\u00e9 s\u00fa s\u00fastreden\u00e9 do dvoch are\u00e1lov, Z\u00e1hradi\u0161te (vhodn\u00e9 pre za\u010diato\u010dn\u00edkov...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Donovaly<\/span>15.63 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Donovalkovo\r\n<\/span>\r\n\r\nDonovalkovo - hlavn\u00e9 mesto det\u00ed<\/span>\r\n\r\nInterakt\u00edvne meste\u010dko ako z rozpr\u00e1vky v\u00e1m ihne\u010f vy\u010dar\u00ed \u00fasmev na tv\u00e1ri, ale hlavne va\u0161im de\u0165om. Toto z\u00e1bavn\u00e9 meste\u010dko sa nach\u00e1dza v kr\u00e1snom prostred\u00ed N\u00edzkych Tatier, na Donovaloch. Hlavn\u00e9 mesto det\u00ed, ako sa mu hovor\u00ed,...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Donovaly<\/span>15.65 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Bystrianska\r\n<\/span>\r\n\r\nBystrianska jasky\u0148a<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 580 m\r\n\r\n\tH\u013abka: 99 m\r\n\r\n\tTeplota: 5 a\u017e 7 \u00b0C\r\n\r\n\tT\u00fato kr\u00e1snu jasky\u0148u n\u00e1jdete na okraji obce Bystr\u00e1. Je zlo\u017een\u00e1 z dvoch \u010dast\u00ed, a to zo Starej a Novej jaskyne. Spr\u00edstupnen\u00e1 je od roku 1968. Zauj\u00edmavos\u0165ou...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bystr\u00e1<\/span>15.72 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}