Botanický park Lednické Rovne

Turistický región
Západné Slovensko, Považie, Strážovské vrchy, Trenčiansky kraj, Javorníky, Biele Karpaty
Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Púchov, Lednické Rovne

Botanický park vybudovaný holandským grófom Aspremontom v roku 1824 podľa anglického vzoru s rôznymi umelými zrúcaninami bášt a vežičiek, doplnených chrámkom bohyne Minervy a inými sochami. Park s rozlohou 20 ha sa nachádza pri renesančnom kaštieli v Lednických Rovniach. Po smrti grófa Aspremonta pokračoval v jeho budovaní grófov osobný lekár Anton Rochel (1770 - 1847), ktorý bol aj vynikajúcim botanikom a záhradníkom. Pôsobil na panstvách vo Veselom a v Lednických Rovniach a po smrti slávneho botanika Kitaibela sa stal riaditeľom univerzitnej botanickej záhrady v Budapešti. Park má svoje počiatky už v druhej polovici 17. storočia, keď v jeho priestoroch dal vysadiť František Rákoczi sto líp.

Pozornosť svojou mohutnosťou budilo v parku svojho času dvanásť kanadských topoľov, ktoré priviezol gróf Aspremont z Holandska, a od ktorých pochádzajú teraz všetky topole v okolí. Vysadené sú tu dodnes ďalej platany, borovicové porasty, magnólie, agáty, javory a gaštanová alej.  Dendrologickým pokladom parku je lipa malolistá s obvodom v poprsnej výške 660 cm a pri zemi 900 cm. V hojnom počte sa vyskytuje dub letný s obvodom 150 - 200 cm.

Zachovali sa aj niektoré ojedinelé architektonické stavby ako starobylý kostol, okolo ktorého sú rôzne náhrobky a aj náhrobok samotného grófa Aspremonta, šibenica a studnička. Na najvyššom mieste v parku v antickom chrámku do roku 1918 - 1919 stála socha gréckej bohyne Minervy, ktorá bola, žiaľ, za I. svetovej vojny zničená. Architektonickú stavbu šibenica tvorí jednoduchý kamenný portál ponad chodník a dva dórske stĺpy na štvorhranných podstavcoch, ktoré nesú trojuholníkový tympanón. Studničku predstavoval kamenný podstavec s vázou nad prameňom vyvierajúcim zo svahu. Oba objekty sú však dnes už poškodené. V parku nechýbali ani romantické umelé zrúcaniny s hradom. Zrúcaniny, besiedky, jaskyne, zlomené stĺpy, obelisky a podobne sú súčasťou parkovej slohovej úpravy z konca 19. storočia. Nachádza sa tu aj neorenesančná stavba mauzólea, ktorú dal postaviť podľa projektugrófa Aspremonta vtedajší majiteľ kaštieľa i parku továrnik barón Jozef Schreiber v roku 1890. Podľa svojho priania bol v ňom továrnik aj v roku 1902 pochovaný.

V roku 1945 bolo lednické panstvo znárodnené a z kaštieľa sa stala škola. Park bol pod správou MNV a po roku 1945 sa urobilo do parku niekoľko negatívnych zásahov. Postavili v ňom volejbalové ihrisko a betónová platňa slúžila ako tanečný parket, drevené pódium a ostatné príslušenstvo ako divadlo v prírode. Dnes je park miestom pre tých, ktorí hľadajú pokoj a tiché spojenie s prírodou.

Najčastejšie otázky o atrakcii Botanický park Lednické Rovne

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3
© 2022 CA SORGER - Všeobecné obchodné podmienky - Kontakt | Všetky práva vyhradené.