Poslať otázku

Poslať
Dovolenka, ubytovanie a hotely na Slovensku, v Tatrách - Sorger.sk
02 21 02 57 57
pobyty na Slovensku

Návštevný poriadok Národného parku Slovenský raj

Podmienky kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma

(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov ustanovuje zákon a osobitné predpisy1) .
(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom najmä za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.
(3) Návštevníci pri pohybe na území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami, poškodeniu verejnoprospešných zariadení k sprístupňovaniu roklín, zariadení k poskytovaniu informácií a rušeniu pokoja a ticha.
(4) Na území národného parku sa môžu návštevníci peši pohybovať mimo zastavaného územia obcí len po turistických a náučných chodníkoch a na miestach vyhradených pre pohyb návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov, ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný, a to len v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. Časové obmedzenie neplatí pre vyhradené areály.
(5) Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa môžu návštevníci pohybovať na bicykli mimo zastavaného územia obcí len po cyklotrasách, a to v čase od hodiny po
východe slnka po hodinu pred západom slnka a po cestách, miestnych komunikáciách a v ochrannom pásme národného parku aj po účelových komunikáciách, ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný.
(6) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke a s náhubkom.


Zoznam miest vyhradených na vykonávanie športových a rekreačných aktivít na území národného parku a jeho ochranného pásma a podmienky ich využívania

A.) Zjazdové lyžovanie a snoubording:
Na území národného parku je dovolené len v týchto vyhradených lyžiarskych areáloch:
1) Mlynky - Biele Vody
2) Dedinky
3) Dedinky – Dobšinská Maša
4) Vernár
5) Hrabušice - Zelená hora
6) Dobšinská Ľadová Jaskyňa , časť Dolka

B) Bežecké lyžovanie:
Je v národnom parku možné vykonávať na vyznačených bežeckých tratiach:
1) Mlynky - Biele Vody – Okrúhla jama – Havrania dolina – Mlynky
2) Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Na týchto tratiach je dovolený pohyb lyžiarov a vozidla na úpravu trate v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.
V národnom parku je pohyb na lyžiach okrem vyznačených bežeckých tratí dovolený len po vyznačených turistických chodníkoch.

C) Skalolezectvo:
Na území národného parku je dovolené len vo vyhradenom areáli Tomášovského výhľadu v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

D) Ľadolezectvo:
Lezenie po ľadopádoch v národnom parku je dovolené v období od 1. decembra do 15. marca kalendárneho roka v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka vo vyhradených areáloch:
1) Suchá Belá – hlavný tok
3) Sokolia dolina – hlavný tok
4) Kláštorská roklina – hlavný tok
5) Letanovský mlyn
Po turistickom chodníku sa môže lezec pohybovať len zdola nahor, po ľadopáde je dovolený pohyb lezca aj zhora nadol.

E) Člnkovanie (bezmotorové a s elektromotorom):
V národnom parku je dovolené len na vodnej nádrži Palcmanská Maša okrem rýchlostných člnov.
Vyhliadkové jazdy na motorových člnoch na vodných nádržiach v národnom parku sú zakázané.

F) Stanovanie, táborenie a bivakovanie:
Je dovolené v národnom parku výhradne v areáloch kempingov:
1) Podlesok,
2) Čingov – Ďurkovec,
3) Dedinky
a v zastavanom území obcí.

G) Zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb:
Je dovolené na vytvorených ohniskách zabezpečených proti voľnému šíreniu ohňa vo vyhradených lokalitách v národnom parku a jeho ochrannom pásme za dodržania osobitných predpisov
Sú to vyhradené lokality:
a) areály kempingov Podlesok, Čingov – Ďurkovec, Dedinky
b) areály rekreačných stredísk: Čingov, Košiarny briežok, Podlesok, Dedinky, Dobšinská Maša,
Dobšinská Ľadová Jaskyňa m.č., Mlynky, Vernár
c) areály chát a chatových osád: Letanovský Mlyn, Kláštorisko, Konseif, Blajzloch, Hansjakubová,
Stratenská Píla, Piesky, Novoveská Huta - Rybníky, Geravy
d) zastavané územie obcí.

H) Vjazd a státie s motorovým a záprahovým vozidlom:

1. V národnom parku a jeho ochrannom pásme je dovolený vjazd a státie s motorovým a záprahovým vozidlom na cesty a miestne komunikácie s výnimkou zóny so zakázaným státím Hrabušická Píla - Sokol.
2. Vo vyhradených areáloch Košiarny briežok, Čingov, Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m.č., Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky a Novoveská Huta - Rybníky je vjazd a státie s motorovým a záprahovým vozidlom dovolený aj na účelové komunikácie.
3. V národnom parku a jeho ochrannom pásme je dovolený vjazd a státie aj motorovým vozidlám, ktoré sú označené prenosným povolením, ktoré je vydávané Správou Národného parku Slovenský raj.

I) Parkovanie :
Vyhradené a označené parkoviská: Čingov, Čingov – Ďurkovec, Podlesok, Hrabušická Píla - osada, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m. č., Dedinky – Hotel Priehrada, Dedinky – obec, Dobšinská Maša, Mlynky –Prostredný Hámor, Mlynky – Biele Vody, Košiarny briežok.

J) Používanie zariadení určených k reprodukcii hudby a hovoreného slova mimo uzavretých stavieb:
V národnom parku a jeho ochrannom pásme je možné používať zariadenia určené k reprodukcii hudby a hovoreného slova mimo uzavretých stavieb nasledovne:
1. Je dovolené
a) v zastavanom území obcí Dedinky, Dobšinská Maša, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m.č., Stratená, Vernár, Novoveská Huta, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce, Hranovnica, Spišské Bystré, Smižanská Maša
b) na futbalovom ihrisku vo Vernári
c) na futbalovom ihrisku v Mlynkách.
2. Je dovolené vo vyhradených areáloch s podmienkami, že
- neprekročia najvyššiu prípustnú hladinu 50 dB
- budú použité v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.
Sú to vyhradené areály:
a) rekreačné strediská Čingov, Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky, Košiarny briežok, Čingov, Novoveská Huta – Rybníky.
b) údolné stanice lyžiarskych vlekov: Mlynky- Biele Vody, Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša, Vernár, Zelená hora, Mlynky, Spišské Bystré, Čingov - Ďurkovec.

K) Pohyb mimo turistických chodníkov:
Vo vyhradených rekreačných areáloch na území národného parku a v zastavanom území obcí v národnom parku je dovolený pohyb aj mimo vyznačených turistických chodníkov bez časového obmedzenia. Sú to vyhradené areály:
Košiarny briežok, Čingov, Letanovský Mlyn, Podlesok, Kláštorisko, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m. č., Stratenská Píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušická Píla, Mlynky - Biele Vody.

Hranice vyhradených areálov pre možný pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických chodníkov.
V lokalite Hansjakubová je dovolené sa pohybovať po lesnej ceste v úseku od lesného skladu pri ceste III. triedy po mostík nad prítokom do nádrže Hansjakubová označenom informačnou tabuľou.

L) Špecifické podmienky využívania turistických chodníkov:
1. V sprístupnených roklinách vybavených technickými sprístupňujúcimi zariadeniami je dovolený pohyb len zdola nahor.
2. Sprístupnené rokliny v národnom parku môžu byť v prípade ich zaplavenia prívalovými vodami, pri iných živelných pohromách, pri ohrození ekosystémov, pri poškodení technických zariadení alebo nadmernej návštevnosti dočasne uzavreté. O dočasnom uzavretí rokliny budú návštevníci upozornení informačnou tabuľou na jej vstupe.
3. V sprístupnených roklinách je dovolený pohyb pri zamrznutí toku aj po dne rokliny.
4. Po zamrznutom toku Hornádu je pohyb dovolený. O schodnosti Prielomu Hornádu informuje tabuľa Horskej záchrannej služby na vstupných miestach v Hrdle Hornádu a Čingove.

M) Zber lesných plodov a rastlín:
V národnom parku je dovolený zber lesných plodov a rastlín, okrem chránených druhov uvedených v osobitnom predpise na miestach vyhradených areálov a vyznačených turistických a náučných chodníkoch.


Relax extra pobyt s procedúrami Hotel Hviezda *** Dudince

od 46,33 /noc/osoba

Luxusný wellness pobyt Hotel Kaskády **** Sliač - Sielnica

od 75,- Zľava 14 %
od 64,28 /noc/osoba

Zľava v exkluzívnej Grand Prahe

od 48,60 Zľava 25 %
od 36,45 /noc/osoba

Nový exkluzívny Hotel Lomnica **** vo Vysokých Tatrách

od 69,60 Zľava 10 %
od 62,64 /noc/osoba

Dovolenka v Ľubovnianskych kúpeľoch s wellness a polpenziou + 2 deti do 15 rokov ZADARMO

od 56,33 Zľava do 44 %
od 31,67 /noc/osoba

Darčekový poukaz na wellness pobyt alebo na dovolenku

od 25,- od 25,- /noc/osoba

TOP ZĽAVA na exkluzívny pobyt vo Vysokých Tatrách Grand hotel Bellevue ****

od 78,- Zľava do 28 %
od 56,25 /noc/osoba

Špeciálny zľavnený balík v Kúpeľoch Brusno

od 84,- Zľava 31 %
od 57,71 /noc/osoba

Pobyt pre seniorov nad 55 rokov v Piešťanoch do 30.03.2018 30 % zľava

od 56,60 /noc/osoba

Wellness pobyt zľava 30 % do 30.03.2018 Wellness hotel Park ***+ Piešťany

od 67,50 Zľava 30 %
od 47,49 /noc/osoba

Letný relax pobyt pre rodiny s deťmi v Piešťanoch + 2 deti ZADARMO

od 64,- /noc/osoba

Zimný wellness pobyt v Tatrách Wellness hotel Kontakt **** Stará Lesná

od 57,- /noc/osoba

Najpredávanejší wellness pobyt PERMON ALL INCLUSIVE Grand Hotel Permon **** Podbanské

od 88,14 /noc/osoba

Rodinný family pobyt + 1 dieťa na prístelke vo veku do 15 rokov ZADARMO Kúpele Turčianske Teplice

od 80,- Zľava 50 %
od 40,- /noc/osoba

Hotel Patria **** Štrbské Pleso Zľava na exkluzívny tatranský hotel

od 49,75 /noc/osoba

Exkluzívny pobyt so zľavou Bardejovské Kúpele

od 75,- Zľava 34 %
od 49,33 /noc/osoba

Exkluzívny wellness pobyt Kúpele Vyšné Ružbachy

od 69,- Zľava 47 %
od 36,67 /noc/osoba

Najpredávanejší pobyt v Jasnej so vstupom do wellness Hotel Grand **** Jasná

od 45,60 Zľava 25 %
od 34,20 /noc/osoba

Zvýhodnený pobyt so vstupom do bazéna a relaxačnými procedúrami Hotel Most Slávy *** Trenčianske Teplice

od 79,- Zľava 51 %
od 38,90 /noc/osoba

Relax snov v Pierise s masážou a so vstupom do wellness v Hoteli Permon

od 80,- Zľava 41 %
od 47,40 /noc/osoba

Obľúbený pobyt Chuť Piešťan + 1 noc ZADARMO Kúpele Piešťany

od 41,- Zľava 25 %
od 30,75 /noc/osoba

Zľava na wellness pobyt v Malej Fatre Hotel Bránica **** Belá

od 67,75 Zľava do 51 %
od 33,50 /noc/osoba

Zľava v kúpeľnom meste Piešťany + dieťa do 12 rokov zadarmo

od 48,90 Zľava do 45 %
od 26,90 /noc/osoba

Komplexný kúpeľný pobyt 10% zľava do 28.02.2018 pre termíny od 14.01.2018 do 31.12.2018 Kúpele Piešťany

od 55,- Zľava 15 %
od 46,80 /noc/osoba

Akciový regeneračný pobyt na 3 a 5 nocí Kúpele Sliač

od 56,30 Zľava 40 %
od 33,80 /noc/osoba

Akciový relax pobyt Hotel Hviezda Dudince ***

od 45,- Zľava 12 %
od 39,50 /noc/osoba

Špeciálny liečebný pobyt na naštartovanie funkcií v tele s procedúrou BODYFORMING

od 74,- Zľava 25 %
od 55,50 /noc/osoba

Relaxačný pobyt v Kúpeľoch Brusno so zľavou do 27 % v termíne 08.01. - 28.02.2018

od 81,- Zľava 27 %
od 59,- /noc/osoba

Pobyt Dokonalý relax Hotel Panorama **** Trenčianske Teplice

od 57,- /noc/osoba

Skvelá zľava v Tatrách Hotel Hubert **** Gerlachov

od 63,17 Zľava do 50 %
od 33,17 /noc/osoba

Akciový pobyt na Orave v Hoteli Gobor *** + 1 dieťa do 11,99 rokov ubytovanie ZADARMO

od 50,- Zľava 41 %
od 29,75 /noc/osoba

Akciový wellness pobyt v Nízkych Tatrách v hoteli Repiská ***

od 65,- Zľava 21 %
od 51,58 /noc/osoba

Letné prázdniny v exkluzívnom Wellness hoteli Kontakt **** Vysoké Tatry

od 57,- /noc/osoba

Obľúbený hotel v Tatrách so vstupom do wellness v hoteli Lesná ****

od 37,- Zľava 32 %
od 25,- /noc/osoba

Akciový pobyt na Štrbskom Plese Hotel Fis ***

od 33,- Zľava 25 %
od 24,75 /noc/osoba

Obľúbený a nami odporúčaný wellness pobyt Hotel Termál *** Vyhne

od 38,- /noc/osoba

Akciový wellness pobyt v Tatrách Grandhotel **** Starý Smokovec

od 42,- Zľava 25 %
od 31,50 /noc/osoba

Exkluzívny pobyt v Tatrách

od 49,80 Zľava 25 %
od 37,35 /noc/osoba

Pobyt s polpenziou a wellness Hotel SOREA Urán *** Tatranská Lomnica

od 30,- /noc/osoba

Wellness a Relax pobyt Hotel Aquatermal *** Dolná Strehová

od 31,50 /noc/osoba
© 2018 CA SORGER - Všeobecné obchodné podmienky - Kontakt | Všetky práva vyhradené.

Prehliadaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií. OK