{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Va\u017eeck\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nVa\u017eeck\u00e1 jasky\u0148a<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 530 m\r\n\tH\u013abka: 0 m\r\n\tTeplota: 6,5 a\u017e 7,1 \u00b0C\r\n\r\n\tVa\u017eeck\u00e1 kvap\u013eov\u00e1 jasky\u0148a sa nach\u00e1dza na z\u00e1padnom okraji obce Va\u017eec, medzi Liptovsk\u00fdm Mikul\u00e1\u0161om a Popradom. V roku 1922 jasky\u0148u objavil Ondrej H\u00faska a proviz\u00f3rne ju...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Va\u017eec<\/span>6.6 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"V\u00fdchodoslovensk\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nV\u00fdchodoslovensk\u00e1 gal\u00e9ria Ko\u0161ice<\/span>\r\n\r\nKult\u00farna in\u0161tit\u00facia zameriavaj\u00faca sa na zbierkotvorn\u00fa \u010dinnos\u0165 umenia na v\u00fdchodnom Slovensku m\u00e1 svoje s\u00eddlo v Ko\u0161iciach. Jej hlavn\u00fdm cie\u013aom je prezentovanie a dokumentovanie v\u00fdtvarn\u00e9ho \u017eivota vo v\u00fdchodoslovenskom kraji....<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Ko\u0161ice<\/span>6.9 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodn\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e \u010cierny V\u00e1h (Horn\u00e1)<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1160 m n.m.\r\n\tObjem vody : 3,7m\u00b3\r\n\t\r\n\tVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e sa nach\u00e1dza na Liptove pri obci Kr\u00e1\u013eova Lehota a je s\u00fa\u010das\u0165ou syst\u00e9mu priehrad V\u00e1\u017eskej kask\u00e1dy. Bola vybudovan\u00e1 v 2. polovici 20. Storo\u010dia na krasovej...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Kr\u00e1\u013eova Lehota<\/span>6.97 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u00datul\u0148a\r\n<\/span>\r\n\r\n\u00datul\u0148a Andrejcov\u00e1<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1410 m.n.m.\r\n\r\n\tZn\u00e1ma zrubov\u00e1 chata, \u00fatul\u0148a, na hlavnom hrebeni Kr\u00e1\u013eovoho\u013esk\u00fdch N\u00edzkych Tatier. Je to vybudovan\u00fd pr\u00edstre\u0161ok pre v\u0161etk\u00fdch pr\u00edch\u00e1dzaj\u00facich nad\u0161encov turizmu. Chatka bola postaven\u00e1 v roku...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Liptovsk\u00e1 Tepli\u010dka<\/span>7.62 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Zemiakov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nZemiakov\u00e9 pivni\u010dky Liptovsk\u00e1 Tepli\u010dka<\/span>\r\n\r\nPivnice nachadzaj\u00face sa v obci Liptovsk\u00e1 Tepli\u010dka, medzi obcou a cintor\u00ednom, s\u00fa pova\u017eovan\u00e9 za eur\u00f3psky unik\u00e1t. Pozn\u00e1me ich aj pod n\u00e1zvom \"Hobbit town\" zo zn\u00e1meho filmu P\u00e1n prste\u0148ov. Pivnice sl\u00fa\u017eili na uskladnenie zeleniny...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Liptovsk\u00e1 Tepli\u010dka<\/span>7.68 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"J\u00e1no\u0161\u00edkova\r\n<\/span>\r\n\r\nJ\u00e1no\u0161\u00edkova stupaj<\/span>\r\n\r\nJ\u00e1no\u0161\u00edkov stupaj sa nach\u00e1dza na pr\u00edstupovej ceste k \u0160oldovu, pri odbo\u010dke na trase \u0160trba - Va\u017eec.  Je to star\u00fd st\u013ap z pieskovca, ktor\u00fd dal postavi\u0165 v roku 1364 \u013dudov\u00edt I a mal sl\u00fa\u017ei\u0165 ako m\u00ed\u013enik na hradskej....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u0160trba<\/span>7.89 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kone\r\n<\/span>\r\n\r\nKone V\u00fdchodn\u00e1<\/span>\r\n\r\nFarma kon\u00ed sa nach\u00e1dza v liptovskej kotline pod Kriv\u00e1\u0148om, vo V\u00fdchodnej. Na farme v s\u00fa\u010dasnosti chovaj\u00fa polodivok\u00fdm sp\u00f4sobom 21 kon\u00ed. Z nich 12 pou\u017e\u00edvaj\u00fa na vych\u00e1dzky do okolitej tatranskej pr\u00edrody a 9 kon\u00ed m\u00e1 svojich majite\u013eov....<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>V\u00fdchodn\u00e1<\/span>10.63 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Svit\r\n<\/span>\r\n\r\nSvit - Lopu\u0161n\u00e1 dolina \u2013 Skitatry Skichem<\/span>\r\n\r\nV Lopu\u0161nej doline sa nach\u00e1dzaj\u00fa dva ly\u017eiarske strediska Skitatry a Skichem. Strediska s\u00fa situovan\u00e9 3 km od mesta Svit a 11 km od mesta Poprad. Skitatry je najdlh\u0161\u00ed a najviac n\u00e1ro\u010dn\u00fd svah pre sk\u00fasenej\u0161\u00edch ly\u017eiarov, ale je...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Svit<\/span>12.65 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Veveri\u010d\u00ed\r\n<\/span>\r\n\r\nVeveri\u010d\u00ed lanov\u00fd park \u0160trbsk\u00e9 Pleso<\/span>\r\n\r\nVeveri\u010d\u00ed park sa nach\u00e1dza na \u0160trbskom Plese, ne\u010faleko autobusovej a vlakovej stanice. Spr\u00edstupnen\u00fd je len po\u010das letnej sez\u00f3ny. Popri z\u00e1bave v parku na lan\u00e1ch maj\u00fa klienti aj kr\u00e1sny v\u00fdh\u013ead na \u0161t\u00edty Vysok\u00fdch Tatier. Lanov\u00fd...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u0160trbsk\u00e9 Pleso<\/span>14.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Monty\r\n<\/span>\r\n\r\nMonty Ranch<\/span>\r\n\r\nRan\u010d je situovan\u00fd v malej podtatranskej obci \u0160t\u00f4la, cca 17 km od mesta Poprad. N\u00e1v\u0161tevn\u00edkom pon\u00faka ubytovacie slu\u017eby a \u0161irok\u00fa \u0161k\u00e1lu aktiv\u00edt pre relax a akt\u00edvny odpo\u010dinok. Na ran\u010di sa venuj\u00fa chovu kon\u00ed a z\u00e1rove\u0148...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u0160t\u00f4la<\/span>14.51 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Amfite\u00e1ter\r\n<\/span>\r\n\r\nAmfite\u00e1ter He\u013epa<\/span>\r\n\r\nAmfite\u00e1ter sa nach\u00e1dza v kr\u00e1snom prostred\u00ed Hol\u00e9ho vrchu v obci He\u013epa. Bol vybudovan\u00fd v toku 1966. Pravidelne sa tu konaj\u00fa folkl\u00f3rne festivaly, ktor\u00fdmi s\u00fa Horehronsk\u00e9 dni spevu a tancu He\u013epa a Detsk\u00fd folkl\u00f3rny festival Kolovr\u00e1tok....<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>He\u013epa<\/span>15.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u0160trbsk\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\n\u0160trbsk\u00e9 Pleso ly\u017eovanie<\/span>\r\n\r\nStredisko m\u00e1 k dispoz\u00edcii 9 km \u013eahk\u00fdch a stredne \u0165a\u017ek\u00fdch zjazdoviek, ve\u010dern\u00e9 ly\u017eovanie, be\u017eeck\u00e9 trate a 3,4,6- seda\u010dkov\u00e9 lanovky. Ak h\u013ead\u00e1te adrenal\u00edn, n\u00e1jdete ho v Snowparku. Patria sem : \u2022 Solisko \u2022 Es\u00ed\u010dko \u2022...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u0160trbsk\u00e9 Pleso<\/span>15.07 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}