{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Lie\u010div\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nLie\u010div\u00e9 term\u00e1lne pramene Tren\u010dianske Teplice<\/span>\r\n\r\nPr\u00edrodn\u00e9 lie\u010div\u00e9 term\u00e1lne pramene v k\u00fape\u013eoch Tren\u010dianske Teplice. Blahod\u00e1rne p\u00f4sobia najm\u00e4 na pohybov\u00fd apar\u00e1t a to v\u010faka optim\u00e1lnej balneologickej teplote a obsahu miner\u00e1lnych l\u00e1tok a s\u00edrovod\u00edka, sulf\u00e1nu. K\u00fapele vyu\u017e\u00edvaj\u00fa...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Tren\u010dianske Teplice<\/span>0.04 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Tren\u010dianska\r\n<\/span>\r\n\r\nTren\u010dianska elektrick\u00e1 \u017eeleznica<\/span>\r\n\r\nVy\u0161e 100-ro\u010dn\u00e1 \u00fazkorozchodn\u00e1 tra\u0165 \u017eelezni\u010dnej dopravy s prvkami elektri\u010dkovej dopravy prem\u00e1va z Tren\u010dianskej Teplej priamo do centra k\u00fape\u013en\u00e9ho meste\u010dka Tren\u010dianske Teplice. Je dlh\u00e1 pribli\u017ene 5,4 km a vznikla v roku 1909,...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Tren\u010dianske Teplice<\/span>0.16 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"K\u00fapele\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fapele Zelen\u00e1 \u017eaba<\/span>\r\n\r\nLegend\u00e1rnu Zelen\u00fa \u017eabu, budovu aj cel\u00fd are\u00e1l, v Tren\u010dianskych Tepliciach, navrhol v 30. rokoch minul\u00e9ho storo\u010dia svetozn\u00e1my architekt Bohuslav Fuchs. Po rokoch ch\u00e1trania mu jeho za\u0161l\u00fa sl\u00e1vu aj s pomocou eur\u00f3pskych fondov prinavr\u00e1tila...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Tren\u010dianske Teplice<\/span>0.63 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"P\u00fa\u0165\r\n<\/span>\r\n\r\nP\u00fa\u0165 k Dubnickej Panne M\u00e1rii<\/span>\r\n\r\nP\u00fate k milostivej soche Panny M\u00e1rie do Dubnice nad V\u00e1hom sa ka\u017edoro\u010dne kon\u00e1vaj\u00fa za obrovskej \u00fa\u010dasti \u013eudu od roku 1742. V\u00fdznam t\u00fdchto p\u00fati bol uznan\u00fd aj p\u00e1pe\u017emi Klementom XIV., Piusom VI. a VII., ktor\u00ed udelili odpustky viazan\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Dubnica nad V\u00e1hom<\/span>4.81 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Rozh\u013ead\u0148a\r\n<\/span>\r\n\r\nRozh\u013ead\u0148a Grotta<\/span>\r\n\r\nGrotta (tal. grotta ci\u017ee jasky\u0148a) s vyhliadkovou ve\u017eou v Dubnici nad V\u00e1hom patr\u00ed ku skvostom Pova\u017eia a v miniature predstavuje hrad stojaci na vysokej skale. Babylon, ako grottu \u013eudovo naz\u00fdvaj\u00fa, sa nach\u00e1dza v Parku J. B. Magina...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Dubnica nad V\u00e1hom<\/span>5.94 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Dubnick\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nDubnick\u00fd ka\u0161tie\u013e<\/span>\r\n\r\nRenesen\u010dn\u00fd ka\u0161tie\u013e v Dubnici nad V\u00e1hom patr\u00ed k najhodnotnej\u0161\u00edm historick\u00fdm stavb\u00e1m na Slovensku. Postaven\u00fd bol v  40. rokoch 17. st. za \u00fa\u010delom \u00fa\u010delom obrany, \u010doho d\u00f4kazom s\u00fa aj k\u013e\u00fa\u010dov\u00e9 strielne.\r\n\r\n\tVystriedalo...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Dubnica nad V\u00e1hom<\/span>6.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"P\u00fatnick\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nP\u00fatnick\u00e9 miesto Skalka pri Tren\u010d\u00edne<\/span>\r\n\r\nP\u00fatnick\u00e9 miesto na \u00fazem\u00ed farnosti Skalka nad V\u00e1hom v Nitrianskej diec\u00e9ze. Patr\u00ed medzi najstar\u0161ie p\u00fatnick\u00e9 miesta na Slovensku a jeho dejiny siahaj\u00fa a\u017e do 11. st. a s\u00fa \u00fazko spojen\u00e9 so \u017eivotmi sv. pustovn\u00edkov Andreja-Svorada...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Skalka nad V\u00e1hom<\/span>7.06 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Gazdovstvo\r\n<\/span>\r\n\r\nGazdovstvo Uhlisk\u00e1<\/span>\r\n\r\nRodinn\u00e1 farma sa nach\u00e1dza v v lesnej \u010dasti obce Nem\u0161ov\u00e1, okres Tren\u010d\u00edn. Je zameran\u00e1 na chov kon\u00ed, hov\u00e4dzieho dobytka a v\u00fdrobu m\u00e4sov\u00fdch a syrov\u00fdch v\u00fdrobkov. V n\u00e1dhernej r\u00e1zovitej pr\u00edrode Bielych Karp\u00e1t pon\u00faka farma n\u00e1v\u0161tevn\u00edkom...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Nem\u0161ov\u00e1<\/span>7.33 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u00danikovka\r\n<\/span>\r\n\r\n\u00danikovka Tren\u010d\u00edn<\/span>\r\n\r\nEscape room, interakt\u00edvna forma z\u00e1bavy v Tren\u010d\u00edne. \u00danikov\u00e1 hra sa odohr\u00e1va v miestnostiach, v ktor\u00fdch s\u00fa pripraven\u00e9 \u00falohy, ktor\u00e9 musia hr\u00e1\u010di rie\u0161i\u0165 pomocou logiky a umu, aby sa posunuli v hre \u010falej. Na spr\u00e1vnom vyrie\u0161en\u00ed...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Tren\u010d\u00edn<\/span>8.78 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Laser\r\n<\/span>\r\n\r\nLaser Arena Tren\u010d\u00edn<\/span>\r\n\r\nLaser ar\u00e9na v Tren\u010d\u00edne pon\u00faka laser ak\u010dn\u00fa hru, ktor\u00e1 je podobn\u00e1 paintballu alebo airsoftu. Hra je bezbolestn\u00e1, ur\u010den\u00e1 pre v\u0161etky vekov\u00e9 kateg\u00f3rie (podmienkou vstupu pre deti je vek 7 rokov a minim\u00e1lna v\u00fd\u0161ka 120 cm). Cie\u013eom...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Tren\u010d\u00edn<\/span>8.8 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"KreaTivO,\r\n<\/span>\r\n\r\nKreaTivO, centrum kreat\u00edvneho vzdelania<\/span>\r\n\r\nSvojho druhu prv\u00e9 centrum pre deti v Tren\u010dianskom kraji, kde sa u\u010dia spojeniu hry a u\u010denia. S pomocou r\u00f4znych hier s kockami LEGA sa uv\u00e1dzaj\u00fa deti do sveta techniky, matematiky, stavebn\u00edctva, pr\u00edrodn\u00fdch vied a stavaj\u00fa r\u00f4zne...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Tren\u010d\u00edn<\/span>8.83 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Tren\u010diansky\r\n<\/span>\r\n\r\nTren\u010diansky hrad<\/span>\r\n\r\nZrekon\u0161truovan\u00fd hrad, ktor\u00fd je dominantou mesta Tren\u010d\u00edn a cel\u00e9ho Stredn\u00e9ho Pova\u017eia, patr\u00ed medzi najrozsiahlej\u0161ie hrady v Eur\u00f3pe. Bol postaven\u00fd v 11. st. na mieste hradiska za \u00fa\u010delom ochrany Uhorsk\u00e9ho kr\u00e1\u013eovstva a z\u00e1padn\u00e9ho...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Tren\u010d\u00edn<\/span>9.42 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}