{"html":"\r\n\r\n\r\n\"\u013duboviansky\r\n<\/span>\r\n\r\n\u013duboviansky hrad a m\u00fazeum<\/span>\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Star\u00e1 \u013dubov\u0148a<\/span>1.7 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"N\u00e1rodopisn\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nN\u00e1rodopisn\u00e1 expoz\u00edcia v pr\u00edrode - skanzen v Starej \u013dubovni<\/span>\r\n\r\nSkanzen sa nach\u00e1dza v meste Star\u00e1 \u013dubov\u0148a pod \u013dubovnianskym hradom. Je s\u00fa\u010das\u0165ou \u013dubovnianskeho m\u00fazea, ktor\u00e9 vzniklo v roku 1956, a okrem skanzenu ho tvor\u00ed aj hrad \u013dubov\u0148a. Skanzen je n\u00e1rodopisn\u00e1 expoz\u00edcia v pr\u00edrode a jeho...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Star\u00e1 \u013dubov\u0148a<\/span>1.82 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Nestville\r\n<\/span>\r\n\r\nNestville Park<\/span>\r\n\r\nMalebn\u00e1 dedinka s n\u00e1zvom Hniezdne sa nach\u00e1dza ne\u010faleko Starej \u013dubovne. A pr\u00e1ve v tejto dedinke sa vyr\u00e1ba slovensk\u00e1 whisky, ktor\u00e1 sa dok\u00e1zala presadi\u0165 aj na svetov\u00fdch trhoch. Zakladate\u013eom prvej slovenskej Nestville Whisky je...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Hniezdne<\/span>3.53 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Cesta\r\n<\/span>\r\n\r\nCesta miner\u00e1lnych prame\u0148ov<\/span>\r\n\r\nPr\u00edrodn\u00fdm bohatstvom Slovenska a aj regi\u00f3nu severn\u00e9ho Spi\u0161a a Pienin je mno\u017estvo miner\u00e1lnych prame\u0144ov, ktor\u00e9 maj\u00fa blahod\u00e1rne a lie\u010div\u00e9 \u00fa\u010dinky na \u013eudsk\u00fd organizmus. Celkovo je v tomto regi\u00f3ne evidovany\u0301ch viac ako 80 miner\u00e1lnych...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Nov\u00e1 \u013dubov\u0148a<\/span>5.16 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ly\u017eiarske\r\n<\/span>\r\n\r\nLy\u017eiarske stredisko \u013dubovnianske K\u00fapele<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 650 a\u017e 950 m.n.m.\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko v \u013dubovnianskych K\u00fape\u013eoch - Vysok\u00e1 (miestna \u010das\u0165 obc\u00ed Nov\u00e1 \u013dubov\u0148a a Chme\u013enica), pri hoteli Sorea \u013dubov\u0148a, v Levo\u010dsk\u00fdch vrhoch. Vzdialenos\u0165 strediska od Starej...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u013dubovnianske K\u00fapele<\/span>5.55 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kostol\r\n<\/span>\r\n\r\nKostol Nepo\u0161kvrnen\u00e9ho po\u010datia Panny M\u00e1rie Hrani\u010dn\u00e9<\/span>\r\n\r\nR\u00edmskokatol\u00edcky dreven\u00fd Kostol Nepo\u0161kvrnen\u00e9ho po\u010datia Panny M\u00e1rie je situovan\u00fd pri hlavnej ceste v strede obce Hrani\u010dn\u00e9. Bol postaven\u00fd v rokoch 1785 - 1787, ve\u017ea bola pristaven\u00e1 dodato\u010dne. Po\u010das druhej svetovej vojny bol...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Hrani\u010dn\u00e9<\/span>8.23 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ski\r\n<\/span>\r\n\r\nSki Park Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 640 a\u017e 808 m.n.m.\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko s kvalitn\u00fdmi zjazdovkami pre n\u00e1ro\u010dn\u00fdch, ale aj za\u010d\u00ednaj\u00facich ly\u017eiarov, vo Vy\u0161n\u00fdch Ru\u017ebachoch, cca 15 km od mesta Star\u00e1 \u013dubov\u0148a. K dispoz\u00edci\u00ed s\u00fa 4 vleky vr\u00e1tane...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>9.07 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ru\u017eba\u0161sk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nRu\u017eba\u0161sk\u00fd kr\u00e1ter<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 620 m.n.n.\r\n\tMaxim\u00e1lna h\u013abka: 3 m\r\n\tVodn\u00e1 plocha: 300 m\u00b2 \r\n\t\r\n\tUnik\u00e1tne travert\u00ednov\u00e9 jazierko v tvare kr\u00e1tera, ktor\u00e9 nevzniklo sope\u010dnou \u010dinnos\u0165ou, ale prepad\u00e1van\u00edm travert\u00ednovej kopy, ktor\u00e1 sa \u010dasom...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>9.4 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pramene\r\n<\/span>\r\n\r\nPramene Vy\u0161ne Ru\u017ebachy<\/span>\r\n\r\nLie\u010div\u00e1 voda v zn\u00e1mych slovensk\u00fdch k\u00fape\u013eoch vo Vy\u0161n\u00fdch Ru\u017ebachoch patr\u00ed do skupiny hydrouhli\u010ditanovo-s\u00edranov\u00fdch, v\u00e1penato-hor\u010d\u00edkov\u00fdch, uhli\u010dit\u00fdch, hypotonick\u00fdch miner\u00e1lnych v\u00f4d. Jej zdrojom je dev\u00e4\u0165 prame\u0148ov, ktor\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>9.4 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Skicomp\r\n<\/span>\r\n\r\nSkicomp Fak\u013eovka Litmanov\u00e1<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 690 - 920 m n. m.\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko pri obci Litmanov\u00e1, okres Star\u00e1 \u013dubov\u0148a. K dispoz\u00edcii je tu 5 ly\u017eiarskych vlekov (d\u013a\u017eka 120, 250, 2 x 400 a 100 m) s celkovou d\u013a\u017ekou 2,2 km a celkovou prepravnou kapacitou...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Litmanov\u00e1<\/span>9.78 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lne k\u00fapalisko Izabela Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza sa v are\u00e1li k\u00fape\u013eov vo Vy\u0161n\u00fdch Ru\u017ebachoch. Je to pr\u00edrodn\u00e1 lie\u010div\u00e1 voda, ktor\u00e1 p\u00f4sob\u00ed na ochorenia obehov\u00e9ho \u00fastrojenstva, choroby d\u00fdchac\u00edch ciest, du\u0161evn\u00e9 a \u017eensk\u00e9 ochorenia. Pon\u00faka 2 ve\u013ek\u00e9, 2 mal\u00e9 detsk\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>9.83 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 l\u00e1sky a Prame\u0148 zabudnutia<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dzaj\u00fa sa v k\u00fape\u013eoch Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy, ktor\u00e9 patria medzi najstar\u0161ie na Slovensku, 5 min. cesty pe\u0161o od hlavn\u00e9ho smerovn\u00edka pri k\u00fapalisku Izabela (vedie tam miestna zelen\u00e1 zna\u010dka). Prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka o z\u00e1zra\u010dn\u00fdch...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>10.07 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}