{"html":"\r\n\r\n\r\n\"TrickLandia\r\n<\/span>\r\n\r\nTrickLandia Star\u00fd Smokovec<\/span>\r\n\r\nGal\u00e9ria v Starom Smokovci v bl\u00edzkosti autobusovej zast\u00e1vky. Jej priestory s\u00fa miestom, kde je mo\u017en\u00e9 za\u017ei\u0165 fantastick\u00e9 putovanie Slovenskom v gal\u00e9rii trick-artu a optick\u00fdch il\u00fazi\u00ed. Trickart je umenie, ktor\u00e9 vytv\u00e1ra vizu\u00e1lne...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Star\u00fd Smokovec<\/span>0.38 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 Smokoveck\u00e1 kyselka<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lna kyselka s blahod\u00e1rnymi \u00fa\u010dinkami na \u013eudsk\u00fd organizmus sa nach\u00e1dza v Starom Smokovci. Vyviera v \u00fa\u017e\u013eabine, pribli\u017ene 100 m od amfite\u00e1tra. Najstar\u0161ia p\u00edsomn\u00e1 zmienka o prame\u0148och je z roku 1764 a pr\u00e1ve ve\u013ek\u00fd z\u00e1ujem...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Star\u00fd Smokovec<\/span>0.49 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"K\u00f4provsk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00f4provsk\u00fd \u0161t\u00edt<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 2363 m n.m.\r\n\r\n\tK\u00f4provsk\u00fd \u0161t\u00edt sa nach\u00e1dza u\u017e v kriv\u00e1nskej r\u00e1zsoche, ne\u010faleko hlavn\u00e9ho hrebe\u0148a Vysok\u00fdch Tatier, na konci Mengusovskej doliny. Predvrchol K\u00f4provsk\u00e9 plece je od hlavn\u00e9ho vrcholu oddelen\u00fd...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>0.88 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ly\u017eiarske\r\n<\/span>\r\n\r\nLy\u017eiarske stredisko Star\u00fd Smokovec<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1025 m - 1480 m\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko charakteristick\u00e9 jednou z m\u00e1la s\u00e1nkarsk\u00fdch dr\u00e1h na Slovensku, v Starom Smokovci, rozdelen\u00e9 do dvoch are\u00e1lov vhodn\u00e9 najm\u00e4 pre rodiny s de\u0165mi. Are\u00e1ly Hrebienok a Jakubova...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Star\u00fd Smokovec<\/span>1.12 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Bil\u00edkova\r\n<\/span>\r\n\r\nBil\u00edkova chata<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1255 m.n.m.\r\n\r\n\tVysokohorsk\u00e1 chata sa nach\u00e1dza k\u00fasok od strediska Hrebienok vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch, na juhov\u00fdchodnom \u00fap\u00e4t\u00ed Slavkovsk\u00e9ho \u0161t\u00edtu. Na mieste dne\u0161nej Bil\u00edkovej chaty st\u00e1la od roku 1875 jednoduch\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>2.3 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodop\u00e1dy\r\n<\/span>\r\n\r\nVodop\u00e1dy Studen\u00e9ho potoka<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1153 - 1247 m.n.m.\r\n\tV\u00fd\u0161ka vodop\u00e1du: 13 m\r\n\r\n\tS\u00fastava viacstup\u0148ov\u00fdch, kask\u00e1dov\u00fdch vodop\u00e1dov (Mal\u00fd, Skryt\u00fd, Dlh\u00fd a Ve\u013ek\u00fd vodop\u00e1d) je s\u00fa\u010das\u0165ou Studen\u00e9ho potoka pri vy\u00fasten\u00ed Malej a Ve\u013ekej Studenej...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>2.88 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Rainerova\r\n<\/span>\r\n\r\nRainerova chata<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1301 m.n.m.\r\n\r\n\tChata patr\u00ed medzi najstar\u0161ie a najmen\u0161ie zachovan\u00e9 chaty vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch. V roku 1863 ju na Starolesnianskej po\u013eane postavil J\u00e1n Juraj Rainer. Ved\u013ea Rainerovej chaty v roku 1884 postavili...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Star\u00fd Smokovec<\/span>3.12 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Obrovsk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nObrovsk\u00fd vodop\u00e1d<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1330 m.n.m.\r\n\tV\u00fd\u0161ka vodop\u00e1du: 20 m\r\n\r\n\tPatr\u00ed medzi najv\u00e4\u010d\u0161ie vodop\u00e1dy vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch a nach\u00e1dza sa v \u00fasti Malej studenej doliny ne\u010faleko Zamkovsk\u00e9ho chaty. Je jedn\u00fdm z vodop\u00e1dov Studen\u00e9ho potoka....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>3.51 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Poliankovo\r\n<\/span>\r\n\r\nPoliankovo Digit\u00e1lna gal\u00e9ria<\/span>\r\n\r\nDigit\u00e1lna gal\u00e9ria s obchodom s origin\u00e1lnymi suven\u00edrmi a kaviar\u0148ou sa nach\u00e1dza vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch, v Tatranskej Polianke. Sp\u00e1ja modern\u00e9 technol\u00f3gie ako napr. virtu\u00e1lnu realitu, 3D projekcie, roz\u0161\u00edren\u00fa realitu, hologram, tie\u0148ohru...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Tatransk\u00e1 Polianka<\/span>3.63 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Zamkovsk\u00e9ho\r\n<\/span>\r\n\r\nZamkovsk\u00e9ho chata<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1475 m.n.m.\r\n\r\n\tZamkovsk\u00e9ho chata sa nach\u00e1dza v Malej Studenej doline vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch. Postavil ju horsk\u00fd vodca a horolezec \u0160tefan Zamkovsk\u00fd v roku 1943 ako vlastn\u00fd s\u00fakromn\u00fd podnik a spravoval...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Star\u00fd Smokovec<\/span>3.89 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ly\u017eiarske\r\n<\/span>\r\n\r\nLy\u017eiarske stredisko Tatransk\u00e1 Lomnica<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 2634 - 888 m.n.m.\r\n\r\n\tStredisko vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch s prev\u00fd\u0161en\u00edm a\u017e 1308 m pon\u00faka 12 zjazdoviek s celkovou d\u013a\u017ekou a\u017e 12 km tak pre za\u010diato\u010dn\u00edkov ako aj pokro\u010dil\u00fdch ly\u017eiarov.  Pre za\u010diato\u010dn\u00edkov...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Tatransk\u00e1 Lomnica<\/span>4.2 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Slavkovsk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nSlavkovsk\u00fd \u0161t\u00edt<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 2452,4 m.n.m.\r\n\r\n\tMohutn\u00fd \u0161t\u00edt z granodioritu nach\u00e1dzaj\u00faci sa vo Vysok\u00fdch Tatr\u00e1ch nad Star\u00fdm Smokovcom. Stoj\u00ed na konci r\u00e1zsochy, ktor\u00e1 vybieha z hlavn\u00e9ho vysokotatransk\u00e9ho hrebe\u0148a. Hrebe\u0148 Slavkovsk\u00e9ho...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vysok\u00e9 Tatry<\/span>4.33 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}